Kezdőlap

Köszönjük, hogy adójának 1 %-ával támogatja iskolánk alapítványát!
A DIÁKOKÉRT Alapítvány
18857687-1-17


Szekszárdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szekszárdi Baka István Általános Iskola magyar nyelv és irodalom - német szakos tanár
munkakör betöltésére.

(további részletek >>)


Szekszárdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szekszárdi Baka István Általános Iskola matematika és technika-, életvitel- és gyakorlati ismeretek szakos tanár
munkakör betöltésére.

(további részletek >>)


Szekszárdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szekszárdi Baka István Általános Iskola általános iskolai tanító munkakör betöltésére.

(további részletek >>)


Szekszárdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szekszárdi Baka István Általános Iskola magyar nyelv és irodalom-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

(további részletek >>)


Beiratkozás a 2021/2022 tanévre

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2021-2022-es tanévre az iskolai beíratások időpontja:

2021. április 15. 8:00-19:00

2021. április 16. 8:00-19:00

A beiratkozás személyes és online módon is lehetséges!

Személyes beiratkozás: előzetes időpont egyeztetésével a 74/999-723-as telefonszámon munkanapokon 8:00 és 12:00 között!

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Segítség az online beíratáshoz:

Kréta hozzáférés nélkül: https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M

Kréta hozzáféréssel: https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya - mind a két oldala)
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Hit-és erkölcstan nyilatkozat
 • Nyilatkozat a fotó, videó készítéséről és közzétételéről
 • Nyilatkozat a nyelv és informatika oktatásról
 • Német nemzetiségi képzés esetén nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

FONTOS, hogy online beiratkozás esetén a felsorolt dokumentumokat elektronikus úton juttassák el a kapcsolat@bakaiskola.com e-mail címre.

A nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról:

https://bakaiskola.webnode.hu/nyilatkozatok/

Kérjük amennyiben rendelkeznek az alábbi dokumentumokkal hozzák magukkal vagy elektronikusan küldjék be:

 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • rendszeres gyermekvédelmi határozat
 • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű határozat

Az étkezéssel és kedvezményekkel kapcsolatban az alábbi címen tájékozódhat és töltheti ki az igénylőlapot:

https://bakaiskola.webnode.hu/etkezes-igenyles/

Egyéb fontos információkat a beiratkozással kapcsolatban a "Beiskolázás" fül alatt találnak!

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre tekintettel arra kérjük Önöket, hogy csak a teljesen egészséges, tünetmentes gyermekeket hozzák iskolába.

Köszönettel: Parrag Katalin
igazgató


Iskolánkról

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 1983-ban épült a déli városrészben, akkor 5. Számú Általános Iskolaként, majd 2009-ben vette fel Baka István szekszárdi költő nevét.

Most zajlik az iskola energetikai felújítása, így 2021. szeptemberében egy szép, megújult épületben kezdődik el a tanév.

Az iskola felszereltségét a fenntartók folyamatosan fejlesztették, így a megfelelő, sőt kiváló tárgyi feltételek biztosítottak a pedagógiai munkához (szaktantermek, számítógéptermek, könyvtár, színpad, torna- és konditerem, szabadtéri sportpályák).

Évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink a különböző versenyeken, eljutva az országos szintre is. Jók az anyanyelvi, a német nemzetiségi, az angol, a sport, a matematika és a természettudomány területén elért helyezések. A sikerek elérésében segít az iskola alapítványa (A Diákokért Alapítvány) is.